Actie schone Waal

Doe mee, ruim op!

Persbericht: schrijver Verbogt zweet voor schone Waal

Geplaatst door op

De schrijver Thomas Verbogt heeft zich tijdens de 26e actie schone Waal in het zweet gewerkt om de Waalstranden van Nijmegen vrij te maken van zwerfafval. Verbogt, romanschrijver en columnist van de Gelderlander, kwam goed gekleed rechtstreeks van een presentatie om met prikker en vuilniszak mee te helpen met een groep van acht vrijwilligers van actie schone Waal. Het warme weer bleek te veel voor zijn colbert en na een klein uur gutste de goed gemutste schrijver van het zweet.

schrijver Thomas Verbogt raapt zwerfafvalActie schone Waal is een initiatief van pelgrimsroute de Walk of Wisdom, die eindigt langs de Waalstranden van Nijmegen. De stranden liggen in het natuurgebied de Stadswaard, een uitgestrekt voormalig boerenland dat terug gegeven is aan de natuur. Dankzij een nieuwe voetgangersbrug is het gebied direct toegankelijk geworden vanuit het centrum, wat tot een enorme toename van de hoeveelheid zwerfafval heeft geleid. De Walk of Wisdom zette daarop met http://actieschonewaal.nl een opruimkalender online waar mensen kunnen intekenen om met gemiddeld vijf man een uurtje op te ruimen. De stichting zoekt 300 mensen die dat een of twee keer per jaar willen doen en schrijver Verbogt is nu een van de 110 die zich hebben aangemeld.

De hoeveelheid zwerfafval leek tijdens de 26e ruiming mee te vallen: hier en daar een paar blikjes, wat plastic, peuken. De schrijver Verbogt merkte monter op dat de actie misschien tot besef heeft geleid dat je in de natuur je eigen troep moet opruimen. Hij hoorde vriendelijk aan dat eigenaar Staatsbosbeheer geen vuilnisbakken plaatst omdat het een natuurgebied is en dat de organisatie voor professionele schoonmakers geen geld heeft.

Na gedane arbeid keek Verbogt uit over de Uiterwaarden die hij nog kende van zijn studietijd als een stuk boerenland. Nu lopen er wilde paarden door het wuivend groen. Verbogt genoot en bood na afloop hartelijk aan nog een keer te komen helpen.

De buit van de 26e actie schone Waal viel toch tegen: negen vrijwilligers haalden samen 3,5 grote zakken met zwerfafval uit het gebied na een uurtje ruimen. Daarmee komt het totaal aantal op 75,5 grote zak.